top of page

הצהרת נגישות
שלי פדן לורבר צלמת מחויבת לספק אתר אינטרנטי נגיש לקהל הרחב ביותר האפשרי, ללא קשר לנסיבות ויכולות.
בשאיפה להצמד ככל האפשר להנחיות הנגישות לתוכן אינטרנט (WCAG 2.0, רמה AA), כפי שפורסמו על ידי ארגון האינטרנט העולמי (W3C). הנחיות אלו מסבירות כיצד להפוך תוכן אינטרנטי לנגיש יותר עבור אנשים עם מוגבלויות. התאמות הנגישות לפי הנחיות אלו מסייעות להפוך את השימוש באינטרנט ידידותי יותר לכולם. שלי פדן לורבר צלמת שואפת לעמוד בהנחיות ובסטנדרטים של הנגישות.
לא תמיד ניתן ליישם זאת בכל תחומי האתר וכרגע אנו פועלים למקסם זאת.
בשל האופי הדינמי של האתר, המתעדכן באופן שוטף, עשויות להיות לעיתים תקלות קלות.
אנו בחיפוש תמידי אחר פתרונות שיביאו את כל אזורי האתר לאותה רמת נגישות אינטרנטית כוללת.
להערות ו /או הצעות בנוגע לשיפור התאמת הנגישות, ניתן לפנות לרכז הנגישות שלנו שלי לורבר 054-8082838
כל תגובה חשובה לנו ותסייע לנו בשיפור ההנגשה.

bottom of page