top of page

Memo | Graphy

סדרה עבודות זו מוצגת בימים אלו בגלריה  3*3 ברחוב אלנבי בתל אביב, בחזית מלון WOM. 
הסדרה כוללת שלוש עבודות מז׳אנר הצילום המטופל, בכל תמונה בוצעה מניפולציה שונה על גבי צילום הממוגרפיה הראשון של הצלמת בו נראה הגידול הסרטני שבו. 

photography art

Memo | Graphy: TAMOXIFEN

עבודה עם כדורי טמוקסיפן מרוסקים. טמוקסיפן היא תרופה שהתוויתה היא שימוש יומיומי לאורך שנים ארוכות והיא משמשת כטיפול משלים שמיועד למנוע הישנות של המחלה. מצד אחד, השימוש בתרופה מיועד לשמור על החולה אך מצד שני, יש לתרופה השפעות רבות על חיי המטופלת המדמות הופעת גיל המעבר.  

photography art

Memo | Graphy: RED ALERT

המושג צבע אדום לקוח מהזכרון הלאומי כמונח שמסמל התגוננות והכנה למתקפה.  רבדי הצבע האדום בעבודה הזו נועדו לשמש תזכורת ואזהרה. אזהרה מפני הסכנה האורבת במקרה הזה מתוך הגוף ותזכורת לתהליכים שהגוף עבר בזמן הטיפולים. 

photography art

Memo | Graphy: NEEDLE FELTING

טכניקת ליבוד במחט על גבי ממוגרפיה בה נראים חורי המחט ומעבר הצמר הגולמי דרכם. פעולת הליבוד היא פעולה שמצריכה כוח פיזי וחזרה על פעולת הדקירה פעמים רבות על מנת להחדיר את הצמר הגולמי ולבצע בו טרנספורמציה מחומר גלם ליריעת בד. השימוש בצמר אדום מרפרר לצבע שיש לו קונוטציה לנשיות בעולם המערבי. 

bottom of page